PDF Opties

Investeringen

Meerjaren investeringsplan:

Omschrijving

Hoogte krediet

E/M1

2019

2020

2021

2022

Programma 1 Natuur en landschap

286.999

1.109.491

586.991

166.991

Beleidsthema Groen en water

86.999

109.491

86.991

166.991

Vervanging speeltoestellen 2019

60.591

E

60.591

Vervanging speeltoestellen 2020

60.591

E

60.591

Vervanging speeltoestellen 2021

60.591

E

60.591

Vervanging speelplaatsen 2022

60.591

E

60.591

Vervanging ondergrond speeltoestellen 2019

26.408

E

26.408

Vervanging ondergrond speeltoestellen 2020

26.400

E

26.400

Vervanging ondergrond speeltoestellen 2021

26.400

E

26.400

Vervanging ondergrond speeltoestellen 2022

26.400

E

26.400

Cirkelmaaier

80.000

E

80.000

Vervanging bestelwagen 31-VJG-6

22.500

E

22.500

Beleidsthema Reiniging

200.000

1.000.000

500.000

-

VANG 2019 Containers2

200.000

E

200.000

VANG 2020 Containers

756.000

E

756.000

VANG 2021 Containers

500.000

E

500.000

VANG 2020 registratie en systemen

144.000

E

144.000

VANG 2020 diftarsoftware3

100.000

E

100.000

Programma 2 Verkeer en infrastructuur

3.506.920

1.706.500

2.471.500

2.280.500

Beleidsthema Verkeer, wegen, straten en pleinen

3.506.920

625.000

1.347.000

985.000

Vervanging armaturen 2019

90.000

M

90.000

Vervanging armaturen 2020

90.000

M

90.000

Vervanging armaturen 2021

90.000

M

90.000

Vervanging armaturen 2022

90.000

M

90.000

Vervanging lichtmasten 2019

50.000

M

50.000

Vervanging lichtmasten 2020

50.000

M

50.000

Vervanging lichtmasten 2021

50.000

M

50.000

Vervanging lichtmasten 2022

50.000

M

50.000

Vv VRI Abtspoelweg

167.000

M

167.000

Vv VRI Kennedylaan

183.000

M

183.000

Mobiliteitsplan 2019

150.000

M

150.000

Mobiliteitsplan 2020

200.000

M

200.000

Mobiliteitsplan extra

65.000

M

65.000

Herinr. / herbestr. na vervanging riolering 2019

260.000

M

260.000

Herinr. / herbestr. na vervanging riolering 2020

260.000

M

260.000

Herinr. / herbestr. na vervanging riolering 2021

260.000

M

260.000

Herinr. / herbestr. na vervanging riolering 2022

260.000

M

260.000

Rationeel wegbeheer 2019

539.920

M

539.920

Rationeel wegbeheer 2020

360.000

M

360.000

Rationeel wegbeheer 2021

360.000

M

360.000

Rationeel wegbeheer 2022

360.000

M

Fietspad NRG Dick van Swietenlaan

400.000

M

400.000

Ruimte herinrichting Rijnzichtweg

2.000.000

M

2.000.000

Vervanging vrachtwagen met knijperbak

140.000

M

140.000

Vervanging vrachtauto 83-BBL-4

140.000

M

140.000

Vervanging personeelsbus VD-928-H

42.000

M

42.000

Pickup VL-233-G

42.000

M

42.000

Grasmaaier

75.000

M

75.000

Beleidsthema Riolering

-

1.081.500

1.124.500

1.295.500

Vervanging riolering 2019

1.060.500

E

1.060.500

Vervanging riolering 2020

1.060.500

E

1.060.500

Vervanging riolering 2021

1.060.500

E

1.060.500

Vervanging riolering 2022

1.060.500

E

Vervanging pompgemalen 2020

21.000

E

21.000

Vervanging pompgemalen 2021

64.000

E

64.000

Vervanging pompgemalen 2022

129.000

E

129.000

Vervanging pompgemalen bouwkundig 2022

16.000

E

16.000

Kolkenzuiger

90.000

E

90.000

Programma 4 Sociale infrastructuur

3.000.000

400.000

-

-

Beleidsthema Jeugdigen ontwikkelen zich goed

3.000.000

400.000

-

-

Investering IHP

3.400.000

E

3.000.000

400.000

Programma 5 Bestuur

158.000

150.000

150.000

150.000

Beleidsthema Bestuursondersteuning

108.000

-

-

-

Camera's raadssysteem

25.000

E

25.000

Geluidsinstallatie raadssysteem

45.000

E

45.000

webcasting/politiekportret/noturecord

10.000

E

10.000

Raadswebsites

28.000

E

28.000

Beleidsthema Bestuur

50.000

150.000

150.000

150.000

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2019

50.000

E

50.000

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2020

150.000

E

150.000

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2021

150.000

E

150.000

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2022

150.000

E

150.000

Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting (vpb)

112.200

-

-

-

Beleidsthema Overhead

112.200

-

-

-

Vervanging brandmeldinstallatie

82.200

E

82.200

BO Audio visueele middelen vergaderruimten

15.000

E

15.000

BO beveiligingscamera's

15.000

E

15.000

Kostenplaatsen

-

130.000

-

-

Vervanging hoogwerker 2019

130.000

E

130.000

Totaal Investeringen

7.064.119

3.495.991

3.208.491

2.597.491

  1. 1 M = investering met maatschappelijk nut; E = investering met economisch nut
  2. 2 VANG = Van afval naar grondstoffen
  3. 3 Afvalregistratiesoftware

Cashflowplan:

Omschrijving

Hoogte krediet

E/M1

2019

2020

2021

2022

Programma 1 Natuur en landschap

217.164

356.499

1.086.991

666.991

Beleidsthema Groen en water

86.999

109.499

86.991

166.991

Vervanging speeltoestellen2018

60.591

E

34.868

Vervanging speeltoestellen 2019

60.591

E

25.723

34.868

Vervanging speeltoestellen 2020

60.591

E

25.723

34.868

Vervanging speeltoestellen 2021

60.591

E

25.723

34.868

Vervanging speeltoestellen 2022

60.591

E

25.723

Vervanging ondergrond speelplaatsen 2018

26.408

E

26.408

Vervanging ondergrond speelplaatsen 2019

26.408

E

26.408

Vervanging ondergrond speeltoestellen 2020

26.400

E

26.400

Vervanging ondergrond speeltoestellen 2021

26.400

E

26.400

Cirkelmaaier

80.000

E

80.000

Vervanging bestelwagen 31-VJG-6

22.500

E

22.500

Beleidsthema reiniging

130.165

247.000

1.000.000

500.000

VANG 2019 Containers

200.000

E

200.000

VANG 2020 Containers

756.000

E

756.000

VANG 2021 Containers

500.000

E

500.000

VANG 2020 registratie en systemen

144.000

E

144.000

VANG 2020 diftarsoftware

100.000

E

100.000

Multicar 2018

47.000

E

47.000

Vervanging binnenwerk ondergrondse papierbakken

74.400

E

32.031

Vervanging ondergrondse glasbakken

108.500

E

98.134

Programma 2 Verkeer en infrastructuur

5.821.508

2.796.420

2.471.500

2.280.500

Beleidsthema Verkeer, wegen, straten en pleinen

3.877.709

1.714.920

1.347.000

985.000

Vervanging lichtmasten 2019

50.000

M

50.000

Vervanging lichtmasten 2020

50.000

M

50.000

Vervanging lichtmasten 2021

50.000

M

50.000

Vervanging lichtmasten 2022

50.000

M

50.000

Vervanging armaturen 2019

90.000

M

90.000

Vervanging armaturen 2020

90.000

M

90.000

Vervanging armaturen 2021

90.000

M

90.000

Vervanging armaturen 2022

90.000

M

90.000

Vervanging Duikerbrug Dorp

319.000

M

200.000

Vervanging diverse bruggen 2018

227.000

M

113.500

Vervanging brug v Cuycklaan/Volkstuinen

152.000

M

122.000

Herinr. / herbestr. na vervanging riolering 2017

260.000

M

136.905

Herinr. / herbestr. na vervanging riolering 2018

260.000

M

260.000

Herinr. / herbestr. na vervanging riolering 2019

260.000

M

260.000

Herinr. / herbestr. na vervanging riolering 2020

260.000

M

260.000

Herinr. / herbestr. na vervanging riolering 2021

260.000

M

260.000

Herinr. / herbestr. na vervanging riolering 2022

260.000

M

260.000

Mobiliteitsplan 2019

150.000

M

150.000

Mobiliteitsplan 2020

265.000

M

200.000

Mobiliteitsplan extra

65.000

M

65.000

Rationeel wegbeheer 2019

539.920

M

150.000

389.920

Rationeel wegbeheer 2020

360.000

M

360.000

Rationeel wegbeheer 2021

360.000

M

360.000

Ruimte herinrichting Rijnzichtweg

2.000.000

M

1.500.000

500.000

Fietspad NRG Dick van Swietenlaan

400.000

M

200.000

200.000

VOP De Kempenaerstraat

50.000

M

50.000

Vv VOP Geversstraat

50.000

M

49.607

Vv VRI Abtspoelweg

167.000

M

167.000

Vv VRI Kennedylaan

183.000

M

183.000

Vv VRI Rijnsburgerweg Floresstr.

130.000

M

130.000

Geversstraat

222.500

M

198.697

Parallelweg Rhijnzichtweg Noord

150.000

M

150.000

Veilig maken van diverse oversteken

50.000

M

50.000

Grasmaaier

75.000

M

75.000

Pickup VL-233-G

42.000

M

42.000

Vervanging vrachtwagen met knijperbak

140.000

M

140.000

Vervanging vrachtauto 83-BBL-4

140.000

M

140.000

Vervanging personeelsbus VD-928-H

42.000

M

42.000

Beleidsthema Riolering

1.943.799

1.081.500

1.124.500

1.295.500

Vervanging riolering 2017

1.060.500

E

1.011.059

Vervanging riolering 2018

1.060.500

E

300.000

760.500

Vervanging riolering 2019

1.060.500

E

300.000

760.500

Vervanging riolering 2020

1.060.500

E

300.000

760.500

Vervanging riolering 2021

1.060.500

E

300.000

Vervanging pompgemalen 2020

21.000

E

21.000

Vervanging pompgemalen 2021

64.000

E

64.000

Vervanging pompgemalen 2022

129.000

E

129.000

Vervanging pompgemalen bouwkundig 2022

16.000

E

16.000

Kolkenzuiger

90.000

E

90.000

WAP en overdracht polders

1.136.400

E

632.740

Programma 4 Sociale infrastructuur

3.030.000

400.000

0

0

Beleidsthema Jeugdigen ontwikkelen zich goed

3.000.000

400.000

0

0

Investering IHP

3.400.000

E

3.000.000

400.000

Beleidsthema Iedereen doet mee

30.000

0

0

0

Dakbedekking Het DOK

30.000

E

30.000

Programma 5 Bestuur

276.000

150.000

150.000

150.000

Beleidsthema Bestuursondersteuning

136.000

0

0

0

Camera's raadssysteem

25.000

E

25.000

Geluidsinstallatie raadssysteem

45.000

E

45.000

webcasting/politiekportret/noturecord

10.000

E

10.000

Raadswebsites

28.000

E

28.000

Agendering gem. raadkoppeling aan Decos

13.000

E

13.000

iPads

15.000

E

15.000

Beleidsthema Bestuur

50.000

150.000

150.000

150.000

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2019

50.000

E

50.000

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2020

150.000

E

150.000

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2021

150.000

E

150.000

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2022

150.000

E

150.000

Beleidsthema Publiekszaken

90.000

0

0

0

Basisinfrastructuur (mid-office-2)

142.982

E

90.000

Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting (vpb)

189.940

144.200

0

0

Beleidsthema Overhead

189.940

144.200

0

0

Vervanging telefonie 2016

25.000

E

25.000

Vervanging inbraakalarminstallatie

23.650

E

23.650

Vervanging verwarmingsinstallaties 226 KW

29.090

E

29.090

Vervanging zonwering, uitvalscherm, electra

144.200

E

144.200

Vervanging brandmeldinstallatie

82.200

E

82.200

BO audiovisuele middelen vergaderruimten

15.000

E

15.000

BO beveiligingscamera's

15.000

E

15.000

Kostenplaatsen

0

130.000

0

0

Vervanging hoogwerker 2019

130.000

E

130.000

Totaal cashflow

9.534.612

3.977.119

3.708.491

3.097.491

  1. 1 M = investering met maatschappelijk nut; E = investering met economisch nut