PDF Opties

Overzicht van lasten en baten

Programma
(bedragen x € 1.000)

L/B

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Meerjarenraming

2020

2021

2022

1 NATUUR EN LANDSCHAP

Lasten

5.557

6.366

6.040

5.596

5.454

5.620

Baten

-3.310

-3.340

-3.012

-3.018

-3.039

-3.221

Saldo

2.248

3.027

3.028

2.578

2.415

2.399

2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR

Lasten

3.550

4.055

4.058

4.477

4.580

4.717

Baten

-2.283

-2.379

-2.401

-2.325

-2.360

-2.393

Saldo

1.267

1.675

1.657

2.152

2.220

2.324

3 WONEN EN ECONOMIE

Lasten

39.277

19.542

8.121

2.938

3.505

1.956

Baten

-38.922

-19.212

-6.506

-2.392

-2.966

-1.495

Saldo

355

330

1.615

546

539

462

4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR

Lasten

23.834

25.424

26.253

25.627

25.483

25.341

Baten

-6.025

-5.855

-5.405

-5.504

-5.251

-5.256

Saldo

17.809

19.569

20.847

20.124

20.232

20.085

5 BESTUUR

Lasten

3.692

3.955

3.889

3.931

3.937

3.927

Baten

-959

-646

-195

-168

-183

-182

Saldo

2.733

3.309

3.694

3.764

3.754

3.745

6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB

Lasten

7.505

7.600

7.511

7.534

7.363

7.278

Baten

-230

-8

-8

-8

-8

-8

Saldo

7.276

7.592

7.503

7.526

7.355

7.270

7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Lasten

570

238

271

63

394

549

Baten

-32.136

-33.629

-35.570

-36.207

-36.958

-36.545

Saldo

-31.567

-33.391

-35.299

-36.143

-36.563

-35.996

Totaal

Lasten

83.985

67.180

56.143

50.167

50.717

49.389

Totaal

Baten

-83.864

-65.069

-53.097

-49.620

-50.765

-49.100

TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

121

2.111

3.046

547

-48

289

RESERVES 1 NATUUR EN LANDSCHAP

Toevoeging

15

0

0

0

0

0

Onttrekking

-51

-51

-51

-51

-51

-51

Saldo

-36

-51

-51

-51

-51

-51

RESERVES 2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR

Toevoeging

476

0

0

0

0

0

Onttrekking

-467

0

0

0

0

0

Saldo

9

0

0

0

0

0

RESERVES 3 WONEN EN ECONOMIE

Toevoeging

1.187

178

0

0

0

0

Onttrekking

-1.594

-111

-1.000

0

0

0

Saldo

-407

67

-1.000

0

0

0

RESERVES 4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR

Toevoeging

1.638

449

101

56

56

56

Onttrekking

-1.078

-1.986

-198

-153

-133

-133

Saldo

560

-1.538

-98

-97

-77

-77

RESERVES 5 BESTUUR

Toevoeging

479

0

0

0

0

0

Onttrekking

-778

-461

-598

-401

-401

-401

Saldo

-299

-461

-598

-401

-401

-401

RESERVES 6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB

Toevoeging

248

1.272

250

250

100

100

Onttrekking

-3.627

-1.653

-50

0

0

0

Saldo

-3.379

-381

200

250

100

100

RESERVES 7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Toevoeging

2.178

253

201

45

477

140

Onttrekking

-350

0

-1.700

-292

0

0

Saldo

1.828

253

-1.499

-247

477

140

Totaal

Toevoeging

6.221

2.152

552

351

633

296

Totaal

Onttrekking

-7.945

-4.263

-3.598

-897

-585

-585

TOTAAL MUTATIE IN RESERVES

-1.724

-2.111

-3.046

-547

48

-289

Begrotingstotaal

Lasten/Toev.

90.206

69.332

56.695

50.518

51.349

49.685

Begrotingstotaal

Baten/Onttr.

-91.809

-69.332

-56.695

-50.518

-51.349

-49.685

GERAAMD RESULTAAT

-1.603

0

0

0

0

0