PDF Opties

Samenstelling bestuur

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Oegstgeest kent 19 zetels, die als volgt zijn verdeeld:

Zetelverdeling

Zetels

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

5

Progressief Oegstgeest (PrO)

4

Christen Democratisch Appèl (CDA)

4

Democraten 66 (D66)

3

Hart voor Oegstgeest (HvO)

2

Lokaal Oegstgeest (L)

1

Totaal

19

Griffier F. (Fred) Kromhout

College van burgemeester en wethouders

Burgemeester E.R. (Emile) Jaensch

Portefeuilles

 • Openbare orde en veiligheid; Integrale handhaving; Representatie en externe betrekkingen; Communicatie en voorlichting; Personeel en organisatie; Regiozaken; Integriteit; Bouw- en woningtoezicht.

Dossiers

 • Organisatieontwikkeling; Toekomstvisie Leidse regio.

Vertegenwoordiging in verbonden partijen

 • Veiligheidsregio Hollands Midden; Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, voorzitter stuurgroep Verwarde personen Hollands Midden

Wethouder M.E. (Matthijs) Huizing- 1e locoburgemeester

Portefeuilles

 • Financiën (inclusief Planning en control); Bedrijfsvoering (exclusief Personeel en organisatie); Grondzaken en grondexploitatie, (Maatschappelijk) Vastgoed (inclusief Onderwijshuisvesting); Cultuurbeleid, monumenten en cultureel erfgoed; Afvalbeleid; Dorpsmarketing.

Dossiers

 • Precario; Hoogspanningszone; Fairtrade gemeente.

Vertegenwoordiging in verbonden partijen

 • Servicepunt71; Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland; Gemeentelijke deelnemingen (Alliander, BNG, Dunea), Rvt Stichting Dorpsmarketing.

Wethouder H. (Huri) Sahin - 2e locoburgemeester

Portefeuilles

 • Ruimtelijke ordening; Duurzaamheid en milieu; Woon- en volkshuisvesting; Leefomgeving (Beheer en onderhoud openbare ruimte, Riolering, Kunstwerken, Openbare verlichting, Water en parkeren).

Dossiers

 • Duivenvoordestraat; Overgeest; Poelgeest; Nieuw-Rhijngeest; Omgevingsvisie.

Vertegenwoordiging in verbonden partijen

 • Omgevingsraad Schiphol (ORS); ODWH.

Wethouder H.J.T. (Jan) Nieuwenhuis - 3e locoburgemeester

Portefeuilles

 • Maatschappelijke ondersteuning, participatie, jeugd(3D's) en onderwijs; Sport en recreatie; Vrijwilligers en mantelzorgers; Economie, sociale zaken en werkgelegenheid (inclusief schuldhulpverlening); Verkeer, vervoer, infrastructuur en groen; Burgerinitiatieven, betrokkenheid en buurtverbetering; Dierenwelzijn; Financiën ASC.

Dossiers

 • Gebiedsontwikkeling De Voscuyl; Bio Science Park; Eenzaamheid en preventie.

Vertegenwoordiging in verbonden partijen

 • RDOG; Economie071; Werkbedrijven Kust, Duin- en Bollenstreek; Holland Rijnland.

Gemeentesecetaris H.A. (Harro) Leegstra

Portefeuilles

 • Adviseur van het college van burgemeester en wethouders; Algemeen directeur ambtelijke organisatie; Wor-bestuurder; Opdrachtgever van bestuursprojecten namens het college.